Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι οποίοι προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της πράξης: “Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχ. έτος 2018-2019”

0
κατεβάστε το αρχείο

Comments are closed.