Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Ανακοίνωση τελικού πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψηφίων για τη θέση Δ/ντή του Ειδικού Δημ. Σχολείου Λαμίας μετά τις ενστάσεις

0
Κατεβάστε το αρχείο

Comments are closed.