Ανακοίνωση τελικού πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψηφίων για τη θέση Δ/ντή του Ειδικού Δημ. Σχολείου Λαμίας μετά τις ενστάσεις

0
Κατεβάστε το αρχείο

Comments are closed.