Υποβολή ενστάσεων κατά της τροποποίησης των πινάκων αναπληρωτών εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2015-16, βάσει της με αριθμ. 210226/Ε1/22-12-2015 Υ.Α.

0
Κατεβάστε το αρχείο

Comments are closed.