Οδηγίες για εγγραφή επιτυχόντων μαθητών/τριών στην Α ́ τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και Α ́ τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2024-25 

0

Comments are closed.