Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Δντων κάθε δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα καταστήματα κράτησης και στο ίδρυμα αγωγής ανηλίκων αρρένων Βόλου 

0

Comments are closed.