Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μορίων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αιτούμενων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης. 

0

Σας  ανακοινώνουμε τον προσωρινό πίνακα μορίων μελών Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π που αιτούνται μετάθεση για το σχολικό έτος 2021-2022.  Ένσταση μπορεί να υποβληθεί από 14/3/2022 έως 17/3/2022 στη Διεύθυνση Π.Ε.Φθιώτιδας  μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipefth@sch.gr  

Comments are closed.