Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Προσωρινός πίνακας μορίων αιτήσεων μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

0

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας μορίων αιτήσεων μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων για τυχόν λάθη, παραλείψεις μέχρι και 11/12/2020. 

Ο Πίνακας

Comments are closed.