Προσωρινός πίνακας μορίων αιτήσεων μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

0

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας μορίων αιτήσεων μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων για τυχόν λάθη, παραλείψεις μέχρι και 11/12/2020. 

Ο Πίνακας

Comments are closed.