Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Ενημέρωση για τα κενά εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

0

Κενά Ειδικής Αγωγής

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να ενημερωθείτε για τα κενά σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Φθιώτιδας στα οποία θα τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που θα διοριστούν σύμφωνα με την 99231/Ε1/24-07-2020 (ΦΕΚ 26-ΑΣΕΠ-27-07-2020) Πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Comments are closed.