Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Έντυπα Αναπληρωτών ΕΣΠΑ – ΠΔΕ – ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ 2017-2018

0

ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ 2017-2018

ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ 2017 -2018

ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ

 

Comments are closed.