Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙMΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ 2017 -2018

0

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ

NEO – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2018

NEO – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑ[ΛΗΡΩΤΩΝ 2018

Comments are closed.