Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Πίνακας αντικειμενικών μορίων με ενσωμάτωση μορίων ψηφοφορίας των υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

0
Κατεβάστε το αρχείο

Comments are closed.