Τοποθετήσεις – διαθέσεις για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ70, ΠΕ79.01. ΠΕ86 

0

Comments are closed.