ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11 ΠΕ79.01 ΠΕ71 ΚΑΙ ΠΕ70ΕΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

0

Comments are closed.