Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού στην υπηρεσία μας γίνεται  ηλεκτρονικά και μόνο σε επείγουσες  περιπτώσεις με ραντεβού. Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική!

Browsing: Αναπληρωτές

Αναπληρωτές

Ανακοινώσεις
0 Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-για-ειδική-πρόσκληση-ΕΕΠ-ΕΒΠ 20201029-147611_Ε1-Ειδική-Πρόσκληση-6ΚΞ046ΜΤΛΗ-Ζ2Σ ΕΕΠΕΒΠ_ΚΕΝΑ-Ειδικής-πρόσκλησης_παραρτήματα

1 2 3 11