Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού στην υπηρεσία μας γίνεται  ηλεκτρονικά και μόνο σε επείγουσες – εξαιρετικές  περιπτώσεις, ΜΟΝΟ μετά από τηλεφωνικό ραντεβού. Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική!

Browsing: Αναπληρωτές

Αναπληρωτές

Ανακοινώσεις
0 Αποφάσεις-τροποποιήσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

6ΦΑ146ΜΤΛΗ-3ΨΧ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 9ΑΣ146ΜΤΛΗ-Ι0Ι_ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 9ΒΩΙ46ΜΤΛΗ-ΩΜΕ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΟ ΨΟΙΧ46ΜΤΛΗ-Β72_ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΨΤΙΦ46ΜΤΛΗ-3Υ0_ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΟ ΨΥΛΦ46ΜΤΛΗ-3ΧΛ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

Ανακοινώσεις
0 Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-για-ειδική-πρόσκληση-ΕΕΠ-ΕΒΠ 20201029-147611_Ε1-Ειδική-Πρόσκληση-6ΚΞ046ΜΤΛΗ-Ζ2Σ ΕΕΠΕΒΠ_ΚΕΝΑ-Ειδικής-πρόσκλησης_παραρτήματα

1 2 3 11