Ο Διευθυντής Π.Ε Φθιώτιδας κ. Γκούμας Ευθύμιος, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας
1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ευθύμιος Γκούμας 2231352719 2231352710
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Κολοκυθά Σταυρούλα Προϊσταμένη 2231352728 2231352710
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Κούτρας Απόστολος Πρωτόκολλο- Ιδιωτικά 2231352723 2231352710
Γραμματεία 2231352722 2231352710
ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Ζαφείρη Αντιγόνη 2231352723 2231352710
ΠΥΣΠΕ
Ζαχάρης Γεώργιος Γραμματέας 2231352717 2231352710
Κρέτσης Κων/νος 2231352716 2231352710
2231352729 2231352710
2ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Φαλιά Αικατερίνη Προϊσταμένη 2231352726 2231352727
Θεοδωρίδου Βασιλική 2231352726 2231352727
 dipedoik@sch.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αδάμ Γεώργιος (Μισθοδοσία Μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) 2231352731 2231352727
Λιάκος Παναγιώτης (Οδοιπορικά – Υπερωρίες) 2231352732 2231352727
2231352732 2231352727
ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Γιαταγάνας Ιωάννης 2231352720 2231352727
2231352737 2231352727
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Σταυρόπουλος Γεώργιος 2231352733 2231352733
MYSCHOOL
Πετροπούλου Βελισσαρία 2231352734 2231352727
3ος ΟΡΟΦΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
1η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Καραγεώργου Ελένη 2231352735 2231352710
2η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Γλένη Χρυσαυγή 2231352743 2231352710
3η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Κουδιγκέλη Φανή 2231352749 2231352710
4η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Δημητρακάκης Κων/νος 2231352740 2231352710
30η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Μιχαηλίδου Βασιλική 2231352730 2231352710
13η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Λαπαντζή Ελένη 2231352741 2231352710
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Γεωργακοπούλου Βασιλική 2231352747 2231352710
Φραντζ Ελένη 2231352724 2231352710