Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Ε Φθιώτιδας κ. Δημητρακάκης Κωνσταντίνος, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας

1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κωνσταντίνος Δημητρακάκης 2231352719 2231352710
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ζαλαβράς Αθανάσιος Αν/της Προϊστάμενος 2231352728 2231352710
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Κούτρας Απόστολος Πρωτόκολλο- Ιδιωτικά 2231352723 2231352710
Γραμματεία 2231352722 2231352710
ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Ζαφείρη Αντιγόνη 2231352723 2231352710
ΠΥΣΠΕ
Ζαχάρης Γεώργιος Γραμματέας 2231352717 2231352710
Κρέτσης Κων/νος 2231352716 2231352710
2231352729 2231352710
2ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Φαλιά Αικατερίνη Προϊσταμένη 2231352726 2231352727
Θεοδωρίδου Βασιλική 2231352726 2231352727
Βολιώτη Έλενα  dipedoik@sch.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αδάμ Γεώργιος (Μισθοδοσία Μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) 2231352731 2231352727
Λιάκος Παναγιώτης (Οδοιπορικά – Υπερωρίες) 2231352732 2231352727
2231352732 2231352727
ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Γιαταγάνας Ιωάννης 2231352720 2231352727
2231352737 2231352727
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Σταυρόπουλος Γεώργιος 2231352733 2231352733
MYSCHOOL
Πετροπούλου Βελισσαρία 2231352734 2231352727
Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ
Γκούρλης Νικόλαος 2231352726 2231352727
 plinetprotfth@sch.gr
3ος ΟΡΟΦΟΣ

ΥΠ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ζαφείρη Αντιγόνη 2231352747 2231352727
 pheddipefth@sch.gr