ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΓΙΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΕΣΠΑ-και-ΠΔΕ 01.Υπεύθυνη-δήλωση-οικογενειακής-κατάστασης- 02.ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 03.Υπεύθυνη-δήλωση-για-ιατρική-βεβαίωση-ΕΣΠΑ 04.Υπεύθυνη-δήλωση-περί-μη-ποινικής-δίωξης-κτλ. 05.Υπεύθυνη-δήλωση-για-σύνταξη-ΕΣΠΑ 06.Υπεύθυνη-δήλωση-για-δικαιολογητικά-ΕΣΠΑ 07.Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας-ΕΣΠΑ 08.ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ-ΝΕΟ 09. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΕΣΠΑ Αίτηση-αναγνώρισης-μεταπτυχιακού-ΕΣΠΑ Αίτηση-μειωμένου-ωραρίου-ΕΣΠΑ Εκτύπωση ενσήμων (  https://www.efka.gov.gr/ Από το  πεδίο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ Ασφαλισμένους»  επιλέγουμε  «Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Μισθωτών») και τα εκτυπώνετε σε μορφή PDF ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Τα απουσιολόγια μπορείτα να τα αντλείτε από την πλατφόρμα  https://invoices-schools.espa.minedu.gov.gr ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ.