Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού στην υπηρεσία μας γίνεται  ηλεκτρονικά και μόνο σε επείγουσες – εξαιρετικές  περιπτώσεις, ΜΟΝΟ μετά από τηλεφωνικό ραντεβού. Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική!

Δελτία Απογραφής

ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΠΛ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΠΕΠ

ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΠΔΕ

ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ-ΔΟΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΕΝΙΑΙΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΕΚΟ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΠΔΕ-COVID