Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Ε Φθιώτιδας κ. Δημητρακάκης Κωνσταντίνος, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΓΙΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΕΣΠΑ-και-ΠΔΕ

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΟ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ-2019-2020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ – ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ-2019-2020

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ-2019-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ-2019-2020

ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ  2019-2020

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ-2019-2020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ 2019-2020

ΜΟΝΟ_ΓΙΑ _ΕΕΠ_ΕΒΠ_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ-ΝΕΟ_ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ2020

ΜΟΝΟ_ΓΙΑ _ΕΕΠ_ΕΒΠ_ΠΕΠ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΝΕΟ_ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ2020

ΜΟΝΟ_ΓΙΑ_ΕΕΠ_ΕΒΠ_ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ-ΔΟΜΩΝ-ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ-ΝΕΟ_ΑΠΟ_ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ2020

ΜΟΝΟ_ΓΙΑ_ΕΕΠ_ΕΒΠ_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ_ΝΕΟ_ΑΠΟ_ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ2020

ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΑΔΕΙΩΝ-ΕΣΠΑ-2020