Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Ε Φθιώτιδας κ. Δημητρακάκης Κωνσταντίνος, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

0

Σχετικά με την με αριθμ. πρωτ. 204654/Ε1/24-12-2019 Πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ. , για υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΚΑΤΑΘ _ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΑΙΘ_1ΓΕ__2ΓΕ_ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν

ΑΙΤΗΣΗ_ΚΑΤΑΘ _ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΑΙΘ_1ΓΕ__2ΓΕ

ΦΕΚ 45_24 12 2019

Share.

Comments are closed.