Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Ε Φθιώτιδας κ. Δημητρακάκης Κωνσταντίνος, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας

Αναμορφωμένος προσωρινός πίνακας κατάταξης βάσει αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Υπεθύνων Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της ΔΠΕ Φθιώτιδας

0
κατεβάστε το αρχείο
Share.

Comments are closed.