Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Ε Φθιώτιδας κ. Δημητρακάκης Κωνσταντίνος, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας

Απόφαση τροποποίησης – βελτίωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Φθιώτιδας στο πλαίσιο της Πράξης ¨Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2018-2019″, με κωδικό ΟΠΣ 5031898 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσηκαι Δια Βίου Μάθηση, 2014-2020»

0
κατεβάστε το αρχείο
Share.

Leave A Reply