Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Ε Φθιώτιδας κ. Δημητρακάκης Κωνσταντίνος, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας

Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα: Δεξιότητες Ζωής (Life Skills)- Διαμορφώνοντας ενεργούς πολίτες

0
κατεβάστε το αρχείο
Share.

Comments are closed.