ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 
ΑΡΧΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Π.Υ.Σ.Π.Ε.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


ΟΛΟΗΜΕΡΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΝΤΥΠΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   
 

 

Ολοήμερα

 

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Ν. Φθιώτιδας με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία

Ολοήμερα Νηπιαγωγεία

 

Εγκύκλιος λειτουργίας Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 2012-13 (Φ.32/269/102481/Γ1/06-09-2012 Υ. Α. )

Εγκύκλιος λειτουργίας Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 2012-13 (Φ.50/268/102487/Γ1/06-09-2012 Υ. Α. )

Εγκύκλιος λειτουργίας Ολοήμερου Νηπ/γείου 2011-12 (Φ.32/377/99827/Γ1/05-09-2011)

Εγκύκλιος λειτουργίας Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 2011-12 (Φ.50/376/99825/Γ1/05-09-2011 Υ. Α.)

Προγραμματισμός Λειτουργίας Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ  για το σχολ. έτος 2011-12.

Προγραμματισμός Λειτουργίας Ολοήμερων Σχολείων για το σχολ. έτος 2011-12.

Τροποποίηση - συμπλήρωση των Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003και Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010Υπουργικών Αποφάσεων που            αφορούν το Ολοήμερο Σχολείο.                                   (Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 Υ.Α.)

Τροποποίηση - συμπλήρωση των Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 και Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010Υπουργικών Αποφάσεων που          αφορούν το Ολοήμερο Σχολείο                                   (Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 Υ.Α.)

Πρόγραμμα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010

 

Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα                                                                             (Υ.Α. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010)

 

Ορισμός 800 Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΦΕΚ 804,τ.Β'/9-6-2010)

 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 2010-2011

 

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 2010-2011

 

Πρόσκληση υποβολής Σχεδίου Εργασίας τα πλαίσια του έργου "Καινοτόμες Παρεμβάσεις στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία.

 

Ανάρτηση ιστότοπου για τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα "Καινοτόμες Παρεμβάσεις στα Ολοήμερα  Νηπιαγωγεία"

 

Αναλυτικός οικονομικός οδηγός της πράξης "Ολοήμερα Νηπιαγωγεία 2007-2008"

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου & Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 

 

 

 

Εκπαιδευτικά
Θέματα


Διοικητικά & Οικονομικά
Θέματα


Σύλλογοι      
Δασκάλων &
Νηπιαγωγών
Ν. Φθιώτιδας

ΣΥΚΠΕ

Μοριοδότηση
Σχολείων
&
Νηπιαγωγείων


Χρήσιμα
Τηλέφωνα

 
Χιλιομετρικές
Αποστάσεις


Χάρτης     
Φθιώτιδας

 
 

      
 

Σχεδίαση - Κατασκευή: Νικόλαος Δημ. Λεοντάρης, Κεφαλάς Δημήτριος
 Διαχείριση-Ενημέρωση:  Σταυρούλα Κολοκυθά, Φαλιά Κατερίνα
Πνευματικά
Δικαιώματα 2007 - 2008 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας