ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ