ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 
ΑΡΧΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Π.Υ.Σ.Π.Ε.


ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΝΤΥΠΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   
 

 

Νομοθεσία

 

Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών  Οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις                    (ΦΕΚ 112, τ.Α'/13-7-2010)
Τροποποιήσεις Διατάξεων του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων 2007    (ΦΕΚ 263, τ.Α', 23-12-2008)
                   Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων 2007                                (ΦΕΚ 26, τΑ΄, 9-2-2007)
"Επιλογή Στελεχών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"  (ΦΕΚ 128΄, τΑ΄, 21-6-2006)
Προεδρικά Διατάγματα: 200 (Οργάνωση & λειτουργία Νηπιαγωγείων) και 201 (Οργάνωση & λειτουργία Δημοτικών Σχολείων)                          (ΦΕΚ 161/13-7-1998)
               "Δομή και Λειτουργία της Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης" Νόμος 1566/30-9-1985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εκπαιδευτικά
 Θέματα


 Διοικητικά & 

 Οικονομικά
 Θέματα


 
Σύλλογοι      
 Δασκάλων &
 Νηπιαγωγών
 Ν. Φθιώτιδας

 ΣΥΚΠΕ

 Μοριοδότηση
 Σχολείων
&
 

 Νηπιαγωγείων

 Χρήσιμα
 Τηλέφωνα

 
 Χιλιομετρικές
 Αποστάσεις


 Χάρτης     
 Φθιώτιδας

      
 

Σχεδίαση - Κατασκευή: Νικόλαος Δημ. Λεοντάρης, Κεφαλάς Δημήτριος
 Διαχείριση-Ενημέρωση:  Σταυρούλα Κολοκυθά, Φαλιά Κατερίνα
Πνευματικά
Δικαιώματα 2007 - 2008 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας