ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 
ΑΡΧΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Π.Υ.Σ.Π.Ε.


ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΝΤΥΠΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   
 

 

Εγκύκλιοι

 

Εγκύκλιοι Διεύθυνσης Εγκύκλιοι Διεύθυνσης Εγκύκλιοι Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Εγκύκλιοι Σχ. Έτους 2014-2015

Εγκ 16     (Φ.31.7/4326/15-07-2014)

Εγκ 17     (Φ.31.7/4653/25-08-2014)

Εγκ 18     (Φ.31.7/4945/16-09-2014)

Εγκ 19     (Φ.31.7/5111/24-09-2014)

Εγκ 20     (Φ.31.7/5461/07-10-2014)

Εγκ 21     (Φ.31.7/5713/15-10-2014)

Εγκ 22     (Φ.31.7/5868/23-10-2014)

Εγκ 23     (Φ.31.7/5967/31-10-2014)

Εγκ 24     (Φ.31.7/6125/06-11-2014)

Εγκ 25     (Φ.31.7/6492/27-11-2014)

Εγκ 26     (Φ.31.7/6819/11-12-2014)

  Εγκ 1    (Φ.31.7/7072π.ε./05-01-2015)

      Εγκ 2     (Φ.31.7/118/14-01-2015

Εγκ 3    

(Φ.31.7/256/21-01-2015)

 

Εγκ 4

(Φ.31.7/331/28-01-2015)

 

Εγκ 5

(Φ.31.7/590/05-02-2015)

 

Εγκ 6

(Φ.31.7/855/26-02-2015)

 

Εγκ 7

(Φ.31.7/1029/18-03-2015)

 

Εγκ 8

(Φ.31.7/1342/03-04-2015)

 

Εγκ 9

(Φ.31.7/1459/21-04-2015)

 

 Εγκ 10

 (Φ.31.7/1784/05-05-2015)

 

 

  

Εγκ 11 (Φ.31.7/1864/21-05-2015)

Εγκ 12-Λήξης διδακτικού έτους (Φ.31.7/2568/05-06-2015)

Εγκ 13-Υποβολή δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης, βελτίωσης θέσης εντός ΠΥΣΠΕ (Φ.31.7/2738/15-06-2015)

Εγκ 14 (Φ.31.7/2759/17-06-2015)

" Εγγραφές νηπίων" (Φ.6/1194/88741/Δ1/04-06-2015)

"Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016" (Φ.50/660/86320/Δ1/29-05-2015)

 "Νέες Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων" (Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-05-2015)

"Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) από το σχ. έτος 2015-16 για φοίτηση στις Σχολικές Μονάδες Π.Ε. της χώρας "(Φ.6/1094/80261/Δ1/20-05-2015)

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Φ.361.22/27/80025/E3/19-05-2015)

 "Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε. της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016 - Λήξη σχολικού έτους 2014-2015" (Φ.6/1064/76958/Δ1/14-05-2015)

"Διαβίβαση ερμηνευτικής εγκυκλίου σχετικά με το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητών (Α.Δ.Υ.Μ.)"(67003/Δ2/29-04-2015)

 ''Συμπληρωματική εγκύκλιος σχολικού έτους 2014-15 μεταθέσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά, ανακλήθηκε ή τροποποιήθηκε η υποχρεωτική μετάταξή τους''                                (17-02-2015)

''Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016'' (04-12-2014)

''Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015''                                        (03-11-2014)  

''Εγκύκλιος Αδειών''(13-10-2014)

"Λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2014-2015"

''Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015'' (Φ.50/226/143572/Γ1/10-09-2014)

''Προσθήκη απομακρυσμένης σχολικής μονάδας (όσον αφορά την με αριθμ. πρωτ. 137707/Δ1/02.09.2014 εγκύκλιο)''

''Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2014-2015 για απασχόληση σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την Πρωτοβάθμια και ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση'' (137707/Δ1/02-09-2014)

''Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015. Ενημέρωση και οδηγίες'' (03-09-2014)

''Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015'' (137068/Γ6/01-09-2014)''

''Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2014-2015'' (131370/Δ1/19-08-2014)''                                                            

''Οδηγίες για την υποβολή και καταχώριση ανακλήσεων και τροποποιήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν καθώς και λοιπά θέματα επί αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ'' (117491/Δ1/24-07-2014)                                                    

Ανακοινοποίηση στο ορθό:Εγκύκλιος αποσπάσεων από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), για το διδακτικό έτος 2014-2015 95305/Γ6/20-06-2014 

''Εγκύκλιος αποσπάσεων από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), για το διδακτικό έτος 2014-2015'' 95305/Γ6/20-06-2014 

''Εγκύκλιος αποσπάσεων για το διδακτικό έτος 2014-2015''(95303/Δ1/19-06-2014 & 95304/Δ1/19-06-2014)

" Ενέργειες προγραμματισμού του εκπ/κού έργου σχολ. έτους 2014-15" (Φ.12/390/92065/Γ1/13-06-2014)

''Ανακοινοποίηση στο ορθό:Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015 (02-07-2014)

"Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015''  (03-06-2014)

''Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-201(30-05-2014)

‘’Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των ΟλοήμερωνΔημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος(ΕΑΕΠ), για το σχολικό έτος 2014-2015’’ (Φ.50/108/83787/Γ1/28-5-2014)

‘’Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των ΟλοήμερωνΣχολικών Μονάδων (Δημοτικών- Νηπιαγωγείων), για το σχολικό έτος 2014-2015’’ (Φ.50/107/83799/Γ1/28-5-2014)


Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου & Ολοήμερου Νηπιαγωγείου (Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007)


Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

(Φ.12 /773/77094/ Γ1/28-7-2006)


 

 

 

Εκπαιδευτικά
Θέματα


Διοικητικά & Οικονομικά
Θέματα


Σύλλογοι      
Δασκάλων &
Νηπιαγωγών
Ν. Φθιώτιδας

ΣΥΚΠΕ

Μοριοδότηση
Σχολείων
&
Νηπιαγωγείων


Χρήσιμα
Τηλέφωνα

 
Χιλιομετρικές
Αποστάσεις


Χάρτης     
Φθιώτιδας

    

 
 
 

Σχεδίαση - Κατασκευή: Νικόλαος Δημ. Λεοντάρης, Κεφαλάς Δημήτριος
 Διαχείριση-Ενημέρωση:  Σταυρούλα Κολοκυθά, Φαλιά Κατερίνα
Πνευματικά
Δικαιώματα 2008 - 2009 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας