ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 
ΑΡΧΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Π.Υ.Σ.Π.Ε.


ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΝΤΥΠΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   
 
 

Ανακοινώσεις

" Κατάρτιση τελικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων Φθιώτιδας- Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς Δημ. Σχολείο Λουτρών Υπάτης "                                                                                                                                                (12-06-2015)
" Τελικός πίνακας εκλογέων σχολικών μονάδων Φθιώτιδας "                                                           (09-06-2015)
" Τελικοί πίνακες μορίων υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων Π.Ε. Φθιώτιδας, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων και την απόσυρση υποψηφιοτήτων "                                                            (09-06-2015)
"Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή Υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων "                                                 (09-06-2015)
" Ανακοίνωση πινάκων υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων Δ/νσης Π.Ε. Φθιώτιδας "                                  (04-06-2015)
"Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή Υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων "                                                 (04-06-2015)
" Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή Υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων "                                                             (29-05-2015)
" Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή Υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων-Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Δ/ντών-Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων "        (26-05-2015)
" Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων "                                                 (22-05-2015)
" Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης "                                                                  (21-05-2015)
" Ανακοινοποίηση φύλλου 3 υποδείγματος αίτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων "                                                 (21-05-2015)
"Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Φθιώτιδας"                                                             (20-05-2015)
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                                (20-05-2015)
''Πίνακας μορίων μετάθεσης των εκπ/κων Π.Ε. Φθιώτιδας - Περίοδος υποβολής ενστάσεων από 06-04-2015 έως 17-04-2015''  (03-04-2015)
''Παραιτήσεις εκπαιδευτικών - Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης''                                               (03-04-2015)
''Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στο πλαίσιο των Πράξεων Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης και ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Πολιτισμός και Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση''                           (04-03-2015)

''Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στα πλαίσια των Πράξεων:  Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με  αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3, Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 1,2,3 του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2007-2013''                                                                        (02-03-2015)

''Τοποθετήσεις - τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ''                                                         (24-02-2015)

''Συμπληρωματική εγκύκλιος σχολικού έτους 2014-15 μεταθέσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά, ανακλήθηκε ή τροποποιήθηκε η υποχρεωτική μετάταξή τους''                                                         (17-02-2015)

''Ενημέρωση   για τους Διευθυντές Σχολείων, στα οποία έχουν προσληφθεί Αναπληρωτές ΕΣΠΑ το σχ. έτος 2014-2015''  (10-02-2015)
''Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ''                         (03-02-2015)
''Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Α/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Φθιώτιδας''   (22-01-2015)
''Πιστοποίηση εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α΄επίπεδο) ''                                   (16-01-2015)
" Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα και τις επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015"     (08-01-2015)
''Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ανά περιοχή οργανικής θέσης με προτιμήσεις''                                                         (16-12-2014)
''Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016''                                                                   (04-12-2014)
'Ανακοίνωση προσωρινών τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπ/κών κλ.ΠΕ70.50 και κλ.ΠΕ70 για παράλληλη στήριξη και διάθεση εκπ/κού κλ.ΠΕ 19 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου'' (24-11-2014)
''Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Τμήματα Ένταξης Μειονοτικών Σχολείων σχολικού έτους 2014 - 2015''                                                          (13-11-2014)
''Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους 2014 - 2015''  (13-11-2014)
''Ανακοίνωση τοποθετήσεων -τροποποιήσεων τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ60, ΠΕ60.50 και ΠΕ70''                     (12-11-2014)
''Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015''                                                                 (03-11-2014)
''Ανακοίνωση προσωρινών τοποθετήσεων εκπ/κών κλ.ΠΕ70 &κλ.ΠΕ60 - αναπληρωτών εκπ/κών κλ.Π.Ε.06, κλ.Π.Ε.08 & κλ.Π.Ε.71  και εκπ/κών που διατέθηκαν από τη Β/θμια'' (03-11-2014)
''Τροποποίηση τοποθέτησης εκπ/κού κλ.ΠΕ 70, προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κου κλ. ΠΕ 60, τοποθετήσεις εκπ/κών Π.Ε. που βρίσκονται σε άδεια, τροποποίηση διαθέσεων εκπ/κών Π.Ε για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου και τοποθέτηση εκπ/κού κλ.ΠΕ 06 από τη Β/θμια''  (14-10-2014)
''Εγκύκλιος αδειών''                                          (13-10-2014)
''Τροποποίηση τοποθετήσεων εκπ/κών κλ.ΠΕ 70 , τοποθέτηση αναπληρωτή εκπ/κού κλ. ΠΕ 19  και τροποποίηση διαθέσεων εκπ/κών Π.Ε για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου''  (06-10-2014)
''Τροποποίηση διαθέσεων  εκπ/κών Π.Ε για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου''        (29-09-2014)
"Ανακοίνωση τοποθετήσεων - τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπ/κών - τοποθετήσεις αναπληρωτών κλ. ΠΕ60 και ΠΕ70" (24-09-2014)
 ''Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών κλ.Π.Ε.08 και κλ.Π.Ε.32''                                                           (24-09-2014)
''Τοποθετήσεις Υποδιευθυντών, Υποδιευθυντών υπεύθυνοι ολοήμερων σχολείων, προϊστάμενοι ολιγοθεσίων'' (23-9-2014)
"Ανακοίνωση τοποθετήσεων εκπ/κών που διατέθηκαν από τη Β/θμια στην Α/θμια  Εκπ/ση, αναπληρωτών εκπ/κών & τροποποιήσεις  τοποθετήσεων"                                                                                                                                                                                  (20-09-2014)
"Ανακοίνωση διαθέσεων  εκπ/κών Π.Ε για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου"                                                                                                                                                                                   (20-09-2014)
"Ανακοίνωση τοποθετήσεων εκπ/κών κλάδου Π.Ε60-τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπ/κών κλάδου ΠΕ11"                                                                                                                  (10-09-2014)
" Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60"                                                                                                                           (09-09-2014)
"Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70"                                                                                                                                                                                                                   (06-09-2014)
"Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων"                                                                                                                       (06-09-2014)
" Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών"                                                           (04-09-2014)
''Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015. Ενημέρωση και οδηγίες''                                     (03-09-2014)
''Προσθήκη απομακρυσμένης σχολικής μονάδας (όσον αφορά την με αριθμ. πρωτ. 137707/Δ1/02.09.2014 εγκύκλιο)''                                                                                                                            (03-09-2014)
''Ανακοίνωση ονομάτων υπεράριθμων εκπαιδευτικών και λειτουργικών κενών για τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς''                                                                                                                         (02-09-2014)
''Ανακοίνωση: Λειτουργικά κενά για υπεράριθμους εκπαιδευτικούς''                                                           (02-09-2014)
''Ανακοινοποίηση λειτουργικών υπεραριθμιών''                                                                    (29-08-2014)           
''Ανακοίνωση λειτουργικών υπεραριθμιών''    (28-08-2014)
  ''Νέο - Σημαντικό: Ανάκληση - τροποποίηση απόσπασης''                                                                   (27-08-2014)                                                                            
''Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 & ΠΕ60 που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ μετά τη διενέργεια των μεταθέσεων'                                                                                                                                        (30-07-2014)      
''Ανακοίνωση μεταθέσεων - οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ Φθιώτιδας''                                        (25-07-2014)
''Ανακοίνωση τοποθετήσεων  Υπεράριθμων Εκπ/κών''                                                                (15-07-2014)
''Ανακοίνωση υπεραριθμιών''  (11-07-2014)
" Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015"                                                        (16-06-2014)
"Οριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης, μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων"                     (23-05-2014)
''Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε. της χώρας για το σχολικό έτος 2014-2015 - Λήξη σχολικού έτους 2013-2014''                                                                     (22-05-2014)
''Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης,χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)''                                                                                     (22-05-2014)              
''Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων μετάθεσης''                                                          (16-05-2014)                                   
''Τροποποίηση-συμπλήρωση των με αριθμ. πρωτ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 και Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507, τ. Β΄/13-10-2006) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων''                                                                                                                                                          (27-09-2013)
''Ανακοίνωση διαθέσεων εκπ/κών για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου''          (17-09-2013)
" Κατάταξη εκπαιδευτικού προσωπικού σε μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με  το άρθρο 29 του ν.4024/2011"                                                                                                                                                                            (14-12-2011)
" Κατάταξη εκπαιδευτικού προσωπικού σε βαθμό "                                                                       (23-11-2011)
" Ομάδες σχολείων-Ορισμός όμορων ομάδων "                                                        (02-09-2011)
"Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών Σχ. Μονάδων Ν. Φθιώτιδας"                                                                       (16-08-2011)

 

Εκπαιδευτικά
Θέματα


Διοικητικά & Οικονομικά
Θέματα


Σύλλογοι      
Δασκάλων &
Νηπιαγωγών
Ν. Φθιώτιδας

ΣΥΚΠΕ

Μοριοδότηση
Σχολείων
&
Νηπιαγωγείων


Χρήσιμα
Τηλέφωνα

 
Χιλιομετρικές
Αποστάσεις


Χάρτης     
Φθιώτιδας

      
 
 

Σχεδίαση - Κατασκευή: Νικόλαος Δημ. Λεοντάρης, Κεφαλάς Δημήτριος
 Διαχείριση-Ενημέρωση:  Σταυρούλα Κολοκυθά, Φαλιά Κατερίνα
Πνευματικά
Δικαιώματα 2008 - 2009 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας